logo
DEARADH
household

Mo Theach, Do Theach

Tá Kim Mc Aleese i measc dream de ghníomhairí ealaíne i mBéal Feirste atá taobh thiar den ghluaiseacht ‘Household’ a chuireann ealaín chomhaiseartha i láthair an ghnáthphobail ar bhealach as an ghnáth. Téann Méabh Ní Thuathaláin chun cainte léi. Ó sheomra leaba breise amháin a aistríodh ina spás ...

tatu

Ag Dathú Craicinn

Tá daoine as gach taobh den domhan ag maisiú a gcraicinn le tatúanna leis na céadta bliain anuas. Sean-ealaín is ea é agus í fréamhaithe sa stair ach is minic sa lá inniu a dhéantar steiréitíopáil dhiúltach ar dhaoine a bhfuil tatúanna acu. Sin ráite ní hé go ndeachaigh míthuiscintí coitianta nó ...

Boithre Faoi Bhlath

Bóithre faoi Bhláth

Saolaíodh Park(ing) Day sé bliana ó shin in San Fransisco. Seift a bhí ann leis an bpobal a mhúscailt agus iad a chur ag smaoineamh ar spásanna glasa. Thosaigh sé le spás páirceála amháin - cuireadh an t-airgead isteach sa mhéadar, leagadh 'páircín' 5m x 2m amach sa spás, agus théis uaire, glacadh an rud ...

Faisean

Fuil agus Fuinneamh Úr

Léiríonn Siún Ní Dhuinn dúinn an fáth a bhfuil eagarthóirí idirnáisiúnta faisin ag díriú ar Éirinn...  Deirtear go gcruthaíonn an pobal na meáin chumarsáide agus ní a mhalairt. Má ghlactar leis an teoiric sin, is dóigh liom go bhfuil i bhfad an iomarca cumhachta á bronnadh ...

Seanre

Déanta sa tSeanré

Labhraíonn Sorcha Nic Eochagáin le beirt Sinéad atá lonnaithe sa Spidéal agus atá ag déanamh a mbealaí féin sa saol faisin Le roinnt blianta anuas tá réabhlóid ag tarlú i gcúrsaí faisin agus ní hé go bhfuil sé ag bogadh i dtreo nua, tá sé ag filleadh ar an tseanré. Feicfidh ...

Culturlann-Doire

Ag tógáil na todhchaí

An Guggenheim i mBilbo, an Louvre i bPáras, Foirgneamh Empire State i Nua-Eabhrac... is liosta le háireamh iad na cathracha ar domhan a bhfuil ailtireacht íocónach acu a aithnítear i gcéin agus i gcóngar. Cabhraíonn na foirgnimh seo le féiniúlacht a mbailte a chruthú agus is cúis bhróid iad dá lucht ...

eco-clothes

Cuir ort do chuid… éicéadaí?

Tá líon na ndaoine atá ag cur suime in earraí atá éiceolaíoch agus cothrom ar ainmhithe ag méadú i rith an ama agus is dócha go bhfuil aithne ag cuid mhór againn ar veigeatóir nó ar dhuine nach n-itheann toradh ainmhí in aon chor. Ach i ndáiríre cá mhéad againn atá eolach ar shaol na veigeán, agus ar a ...