logo
Saol
Waxperts

Togha na Tíre

      Tá táirgí áille ar ardchaighdeán á ndéanamh anseo in Éirinn. Roinneann Siún Ní Dhuinn a rogha de na cinn is éifeachtaí ar bhain sí triail astu. Tuigtear tábhacht na tionsclaíochta dúchasaí agus an tacaíocht atá ag teastáil uaithi níos fearr ná riamh sa lá atá inniu ...

hagaois

Haggis Hunting, an fhírinne… “Chaidh sinn a’ chlubachadh!”

Seo Burns Nicht, an lá a thugtar ómós don bhfile clúiteach, banaí rathúil agus Albanach bródúil, Robert Burns. Go traidisiúnta ársaítear a chuid dánta san oíche anocht, óltar uisce beatha agus itear... hagaois. Mar sin, don lá atá ann, foilsíonn muid anseo argóint Mhíchíl Mhic an Bheatha ar son bheith ...

Screen shot 2014-01-21 at 22.39.29

IÓGA – Ag Cothú na hÓige

Tá méadú mór tagtha ar líon na ndaoine in Éirinn agus sa chuid iathair den domhan a chleachtaíonn ióga ar bhonn rialta le fiche bliain anuas. Braithnítear ar an ióga mar mhodh chun do scíth a ligint, ach ag an am céanna chun cur le do chumas fisiciúlachta. Ach mar sin féin tá íomhá de mhná meánaosta ag ...

portach

Ag Snorcail sa Phortach

Is minic agus mé sna déaga go raibh orm dul agus lá a chaitheamh ar an phortach le mo mhuintir. A leithéid de raiméis a cheap mé féin agus mo dheartháir ag an am. Ní raibh fonn orainn riamh a bheith ag baint móna, i measc na gceannbhán leis na claigeanna ag baint plaice asainn. Ach cé a cheapfadh ...

Faisean

Fuil agus Fuinneamh Úr

Léiríonn Siún Ní Dhuinn dúinn an fáth a bhfuil eagarthóirí idirnáisiúnta faisin ag díriú ar Éirinn...  Deirtear go gcruthaíonn an pobal na meáin chumarsáide agus ní a mhalairt. Má ghlactar leis an teoiric sin, is dóigh liom go bhfuil i bhfad an iomarca cumhachta á bronnadh ...

shane-priomha

Is Fada an Lá

Labhraíonn Méabh Ní Thuathaláin leis an fhidléir iomráiteach Shane McAleer, fear de chuid na hÓmaí a d'eisigh a chéad albam aonair ar na mallaibh. Bheadh iomrá cluinte ag cuid mhaith daoine ar Shane McAleer ón tréimhse a chaith sé leis an bhanna ceoil Dervish sna 90í. McAleer atá le cloisteáil ar na ...

corp ag caint

Tá do chorp ag caint leat

Samhlaigh go bhfuil tú amuigh sa mbaile mór le do ghrá gheal. Ta oíche rómánsúil curtha le chéile agat dóibh, gach mionsonra cinntithe roimh ré chun an tairbhe is mó a bhaint as an oíche. Tá staid a haon thart agat, ach níl mórán baoil ann nuair nach bhfuil tú ach á bpiocadh suas óna dteach. Ar aghaidh ...